Barvy a Laky Hostivař

Renovace dřevěných oken 1 / 3

Popraskaný a oloupaný nátěr, vydrolený sklenářský tmel - to jsou jasné signály, že je nutné vaše okna renovovat.

Okna jsou očima do domu, avšak vlivem času a povětrnostních podmínek ztrácejí zvláště ta dřevěná na kráse. Starý nátěr, někdy i několik starých nátěrů, praská, místy se odlupuje a sklenářský tmel je často vydrolený.

Není divu, že renovace starých okenic a okenních rámů je jednou z nejčastěji prováděných oprav na dřevě.

Prvním krokem při renovaci oken je odstranění starého nátěru. Mechanické obroušení je možné, ale z hlediska času velmi neefektivní, a proto starou barvu nejlépe odstraníte pomocí horkovzdušné pistole nebo propanbutanového hořáku.

Starý nátěr z oken odstraníte nejlépe pomocí horkovzdušné pistole.

Po prohřátí bez problémů seškrábnete starý nátěr špachtlí. Práce na členitějších rámech půjde tímto způsobem pomaleji, ale případné drobné zbytky staré barvy snadno strhnete smirkovým papírem. Použití smirku je nezbytné, protože se musíte dostat až na tvrdé soudržné dřevo.

Dalším způsobem, jak se zbavit starého nátěru, je chemická cesta. Společnosti BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. a BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. pro tento způsob nabízejí moderní ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTĚRŮ P8212, který je univerzální a použitelný pro všechny druhy barev.

Je to velmi účinná látka, proto je nutné při její aplikaci dodržovat základní bezpečnostní pravidla: Chraňte si ruce a raději, vzhledem k možným výparům, použijte respirátor. Při otevírání přidržujte víčko rukou a s plechovkou netřepte – při delším skladování totiž v nádobě vzniká přetlak.

Chemické odstraňování se doporučuje zejména u členitějších výrobků, protože ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTĚRŮ naleptá starou barvu i v záhybech.

Při použití ODSTRAŇOVAČE STARÝCH NÁTĚRŮ používejte ochranné rukavice a respirátor.

close
detail